O nas

Europejska Akademia Gastronomiczna (AEG) to stowarzyszenie non-profit założone w Paryżu przez narodowe akademie gastronomiczne państw członkowskich UE.
Jest to ponadnarodowy podmiot na obszarze Unii Europejskiej, stworzony z inicjatywy Międzynarodowej Akademii Gastronomii (AIG), podzielający jej cele i etykę.

Celem AEG jest ochrona i rozwój europejskich kultur i dziedzictwa kulinarnego, we współpracy z Akademiami Narodowymi w Unii Europejskiej.
Badzie zajmować się na poziomie wspólnotowym i europejskim wszystkimi kwestiami związanymi z żywnością i gastronomią. Jest uprawniona do wydawania opinii i przedstawiania propozycji organom oficjalnym lub prywatnym.
Inicjuje lub zachęca do tworzenia akademii gastronomicznych w krajach Unii Europejskiej.
Zachęca i wspiera wszystkie publiczne i prywatne inicjatywy i działania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym dotyczące żywności i gastronomii.
Promuje badania koncentrujące się na szczególnych cechach żywności, które są częścią dziedzictwa kulinarnego Unii Europejskiej, przy jednoczesnym poszanowaniu ich tradycyjnych cech.
Z założenia może sponsorować wszystkie wydarzenia, rozwijać swoje cele i popularyzować je poprzez publikacje edukacyjne i informacyjne.

Sekretariat Generalny AEG z siedziebą w stolicy Polski - Warszawie.
 
22 kwietnia 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zlokalizowany został Sekretariat Generalny Europejskiej Akademii Gastronomicznej. Umiejscowienie sekretariatu generalnego EAG w Polsce jest niezwykłą szansą dla samego miasta, jak i przede wszystkim dla polskiej sztuki kulinarnej oraz rodzimych szefów kuchni. Ulokowanie władz tak prestiżowej i wpływowej organizacji gastronomicznej na terenie Polski niewątpliwie przyczyni się do podniesienia rangi polskiej gastronomii na arenie Wspólnoty Europejskiej.

 
Od lewej: Prezydent AEG Rafael Anson, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Sekretarz Generalny AEG Maciej Dobrzyniecki

 

Od lewej: Sekretarz Generalny AEG Maciej Dobrzyniecki,
Minister Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej Witold Bańka, P
rezydent AEG Rafael Anson
     
© EAG 2018
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony