Europejski Program Magisterski z Gastronomii

 
Europejskie studia magisterskie z dziedziny gastronomii  

Obecnie planuje się utworzenie ogólnoeuropejskiego programu magisterskiego z gastronomii, kładącego nacisk na rzemiosło kulinarne, sztukę, europejskie dziedzictwo kulturowe i naukę o żywności. Powstaje konsorcjum europejskich uniwersytetów, które korzysta z już istniejących programów studiów magisterskich i innej edukacji opartej na badaniach naukowych na wybranych uniwersytetach.

Program przewiduje dwa lata interdyscyplinarnych kursów połączonych z zaawansowanymi pracami projektowymi, które sprawią, że uczestnicy programu Master będą dobrze także przygotowani z zakresu przedsiębiorczości w sektorze spożywczym.
Dzięki pracom projektowym uczestnicy programu Master nauczą się realizować wykonalne plany biznesowe. Będą zachęcani do wchodzenia w nowe profesjonalne obszary, takie jak inscenizowanie niekonwencjonalnych posiłków na festiwalach muzycznych, w muzeach i innych instytucjach kulturalnych, a także na międzynarodowych konferencjach naukowych i dużych imprezach sportowych.
Mistrzowie będą inspirowani do rozwoju i odnawiania europejskiego dziedzictwa gastronomicznego we współczesności.
Aby osiągnąć wysoką jakość i znaczenie na rynku międzynarodowym, konsorcjum będzie współpracować z przedsiębiorstwami, oferując nowe wykształcenie na poziomie uniwersyteckim oraz najnowsze szkolenia zawodowe.

Nowe potrzeby w zakresie zaawansowanych kompetencji związanych z gastronomią
Zgodnie z planami uczestnicy programu Gastronomy Master zostaną przeszkoleni, aby wykorzystać nowe możliwości zawodowe: kierowników restauracji, przedsiębiorców i liderów biznesu, specjalistów ds. polityki żywnościowej, edukatorów oraz doradców ds. żywienia i posiłków dla młodzieży, osób starszych i innych grup społecznych.

Pojawiają się nowe wymagania i oczekiwania, dotyczące zaawansowanych umiejętności w nowoczesnych usługach kulinarnych, produkcji żywności i przetwarzaniu artykułów spożywczych.
Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie dietetyki, powstają nowe stanowiska pracy związane ze zdrowym stylem życia, dietą, odżywianiem i zmieniającymi się nawykami żywieniowymi.
Równolegle z uniwersyteckim programem magisterskim organizowane są krótkie kursy dla profesjonalistów związanych z gastronomią i powiązanymi usługami żywieniowymi.
Grupą docelową są specjaliści zainteresowani kształceniem ustawicznym, nauczyciele rekrutują się z uniwersytetów i firm specjalistycznych.
Pilotażowy kurs, zrealizowany w regionie Värmland (Szwecja), przyciągnął uczestników z małych i średnich przedsiębiorstw spożywczych i restauracyjnych zajmujących się niszową produkcją sera, napojów i turystyki kulturowej. Był to tylko jeden z wielu przykładów szkoleń przeprowadzonych w krajach skandynawskich dla profesjonalistów z regionu i ich przedsiębiorstw.

 
     
© EAG 2018
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony